Oprichting en doel

In 1982 is de Stichting Sint Benedictus opgericht.
In de statuten werd vastgelegd dat de stichting beoogt om steun te verlenen aan Benedictijner kloosters in de Benelux en in het bijzonder aan het benedictijnenklooster Chevetogne in België.
De stichting wil vanuit Nederland (en sinds 2014 ook vanuit België) financiële steun bieden aan het klooster voor bouwprojecten of andere zaken die niet betaald kunnen worden uit de eigen inkomsten van de monniken.
 
De stichting beheert een fonds dat door vele vrienden van Chevetogne wordt gedragen. De inkomsten van de stichting bestaan uit regelmatige bijdragen van particuliere en institutionele donateurs, eenmalige schenkingen en legaten.
Directe aanleiding in het begin van de jaren tachtig tot oprichting van de stichting was de noodzaak geld bijeen te brengen voor twee grote projecten: de bouw van de Latijnse kerk en de ingrijpende verbouwing en uitbreiding van de bibliotheek.
Toen deze twee projecten met succes tot een goed einde waren gebracht, bleef voortzetting van financiële steun noodzakelijk. Chevetogne is immers een relatief jong klooster, dat niet over een groot vermogen beschikt en het klooster ontvangt- in tegenstelling met hetgeen vaak gedacht wordt - geen geldelijke steun vanuit andere instanties binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
Er zijn eigen inkomsten uit werkzaamheden, winkel en gastenverblijf, maar voor bijzondere projecten is hulp van buiten onontbeerlijk, opdat de monniken hun werk kunnen blijven doen. Werk van gebed en studie, van oecumene, contacten met Oost-Europese Kerken en ontvangst van gasten.

Op de pagina ‘Projecten’ vindt u informatie over de projecten, die door de Stichting Sint Benedictus in de afgelopen jaar financieel zijn ondersteund.
Behalve een ondersteuningsfonds wil de Stichting Sint Benedictus tevens een vriendenkring voor het klooster zijn. Jaarlijks geeft de stichting de Kroniek van Chevetogne in het Nederlands uit met nieuws van en over het klooster. Met de Kroniek wil de Stichting de band tussen de abdij en de Nederlandstalige weldoeners en vrienden onderhouden.
Op de pagina ‘Kroniek van Chevetogne’ vindt u een aantal artikelen uit de afgelopen jaren.
Daar en onder 'Contact' kunt u zich opgeven als donateur om het laatst verschenen of het eerstvolgende nummer van de Kroniek te ontvangen.