ANBI Recente jaaropgaven

Balans per 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018
       
Activa      
       
Geldmiddelen  €   172.207  €       197.763  €       230.371
Vorderingen  €               -  €                   -  €                   -
Totaal aan activa  €   172.207  €       197.763  €       230.371
       
Passiva      
     
Eigen vermogen   €       3.000  €           3.000  €           3.000
Erfenis  €               -  €                   -  €         98.108
Uitkeringsreserve  €   168.179  €       164.137  €       129.263
Schulden  €       1.028  €         30.626  €                   -
Totaal aan passiva  €   172.207  €       197.763  €       230.371
       
Baten en lasten  2020 2019 2018
Baten      
giften  €     10.640  €           6.916  €         53.172
paasactie  €     35.708  €                   -  €                   -
doel giften  €       2.600  €           2.000  €           2.000
erfenis  €               -  €                   -  €         23.108
opbrengst vermogen  €              2  €                21  €                36
Totaal  €     48.950  €           8.937  €         78.316
       
Lasten      
kroniek/kalenders/brieven  €       1.245  €              621  €              475
bankkosten  €          178  €              204  €              192
notariskosten  €          450  €                   -  €                   -
bestuurskosten  €            78  €                   -  €                   -
afdracht paasactie  €     35.708  €                   -  €                   -
aanvulling paasactie  €       4.292  €                   -  €                   -
afdracht doel giften  €       2.600  €           2.000  €                   -
verzekering  €            74  €                74  €                74
lasten vorig jaar  €          284  €                   -  €                   -
Totaal  €     44.909  €           2.899  €              741
       
Resultaat vóór uitkeringen  €       4.042  €           6.038  €         77.576
goedgekeurde projecten  €               -  €         69.272  €         69.889
Totaal  €       4.042  €        -63.234  €           7.687
       
Goedgekeurde projecten
excl. doel bestedingen 2020 2019 2018
       
Onderhoudswerkzaamheden  €               -  €         45.611  €                   -
Werkzaamheden kroonlijst klokken  €               -  €         12.347  €                   -
Vervanging verwarmingsketel kerk  €               -  €         11.314  €                   -
Restauratie fresco's  €               -  €                   -  €         40.000
Herstel schoorsteen  €               -  €                   -  €         15.889
Werkkapitaal iconographie  €               -  €                   -  €         10.000
Verbouwing sanitaire voorzieneningen  €               -  €                   -  €           2.000
Wierookatelier  €               -  €                   -  €           1.500
bijdrage bloemen Pasen  €               -  €                   -  €              500
Totaal  €               -  €         69.272  €         69.889