Welkom bij de Stichting Sint Benedictus

De Stichting Sint Benedictus stelt zich ten doel om financiële steun te bieden aan Benedictijner kloosters in de Benelux. In het bijzonder gaat steun uit naar de Abbaye Bénédictine de l'Exaltation de la Sainte-Croix te Chevetogne in België.
De communauteit van Chevetogne is toegewijd aan de eenheid van de christenen, met name gericht op het bevorderen van de oecumene tussen de Kerken van Oost en West. Zij beijvert zich ook om de christenen van het Westen gevoelig te maken voor de rijkdom van de Oosterse traditie.

Op deze website vindt u informatie over de oprichting en het doel van de stichting en over projecten die in de voorbije jaren door de stichting konden worden ondersteund. Tevens kunt u een aantal oude artikelen lezen uit de Kroniek van Chevetogne, het jaarlijks uitgegeven informatieblad van de stichting.

De Stichting Sint Benedictus is door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de Stichting Sint Benedictus aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. U vindt ook een beleidsplan van de stichting en de recente jaarrekeningen in het menu-item "De Stichting".

Via deze website kunt u in contact komen met de stichting, om u op te geven als donateur of voor het stellen van een vraag. Daarvoor kunt u terecht onder "Contact".