Ondersteunde projecten in de loop der tijd

Directe aanleiding voor financiële steun aan het klooster in Chevetogne was de noodzaak geld bijeen te brengen voor twee grote projecten: de bouw van de Latijnse kerk en de ingrijpende verbouwing en uitbreiding van de bibliotheek.
Toen deze twee projecten tot een goed einde waren gebracht, heeft de stichting in de loop der jaren meegeholpen aan het successievelijk realiseren van een groot aantal projecten van diverse aard.
Enkele projecten waaraan de stichting een bijdrage aan Chevetogne heeft geleverd zijn:

 • Bouw van de Latijnse kerk
 • Verbouw en uitbreiding van de bibliotheek
 • Vernieuwing van de kruizen op het kerkhof
 • Financiering van de noodzakelijke vernieuwing van de elektrische leidingen in het kloostergebouw
 • Het plaatsen van een noodstroomaggregaat
 • Vervanging van de raamkozijnen van het kloostergebouw
 • Verbouw van het gastenverblijf Bethanie voor echtparen en voor vrouwen
 • Restauratie van de fresco's in de crypte en in de Byzantijns kerk
 • Ingrijpende verbouwing die heeft voorzien in de bouw van een aantal kamers voor zieke en hoogbejaarde monniken, in een uitbreiding van het gastenverblijf, de aanleg van een lift en de uitbreiding van de winkel.
 • Renovatie van de refter.
 • Realisering van de Byzantijnse klokkentoren boven de ingang van het klooster.
 • Vernieuwing van de website van het klooster.