Kroniek van Chevetogne

De Kroniek van Chevetogne is een Nederlandstalig blad dat door de Stichting Sint Benedictus wordt uitgegeven.
Het blad verschijnt gemiddeld eenmaal per jaar, meestal in de maand december, en bevat nieuws van en over het klooster in Chevetogne. Met de Kroniek wil de Stichting de band tussen de abdij en de weldoeners en vrienden in Nederland en België onderhouden.

In het menu bovenin vindt u onder 'Kroniek van Chevetogne' en onder 'Contact' de mogelijkheid om u aan te melden om vanaf het eerstvolgende nummer de Kroniek te ontvangen. Er is geen vast abonnementstarief, we stellen een donatie op prijs ten behoeve van het klooster in Chevetogne. (zie rechtsonder onze gegevens)

Op de pagina ‘Enkele interessante artikelen’ vindt u een aantal bijdragen van de monniken en anderen, die in het verleden in de Kroniek zijn geplaatst.
U wordt verzocht het kopijrecht te respecteren. U kunt deze artikelen voor eigen gebruik afdrukken. Indien u echter de artikelen wilt gebruiken voor andere doeleinden, dan wordt u verzocht om - eventueel via het secretariaat van de stichting - contact op te nemen met de auteur van het betreffende artikel.