Welkom

De Stichting Sint Benedictus stelt zich ten doel om vanuit Nederland financiële steun te bieden aan de Abbaye Bénédictine de l'Exaltation de la Sainte-Croix te Chevetogne in België. De communauteit van Chevetogne is toegewijd aan de eenheid van de christenen, met name gericht op het bevorderen van de oecumene tussen de Kerken van Oost en West. Zij beijvert zich om de christenen van het Westen gevoelig te maken voor de rijkdom van de Oosterse traditie.

Op deze website vindt u informatie over de oprichting en het doel van de stichting en over projecten die in de voorbije jaren door de stichting konden worden ondersteund. Tevens kunt u een aantal artikelen lezen uit de Kroniek van Chevetogne, het jaarlijks uitgegeven informatieblad van de stichting. Via de website kunt u in contact komen met de stichting, om u op te geven als donateur, de Kroniek aan te vragen en voor het maken van een opmerking, het plaatsen van een reactie.

De Stichting Sint Benedictus is door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de Stichting Sint Benedictus aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Op deze website zijn de gegevens te vinden die de Belastingdienst vereist voor het behouden van de ANBI-status.


benedictus, chevetogne, abbaye de léxaltation de la sainte croix, sintbenedictus, ANBI